AV熟女演员大全列表

AV熟女演员大全列表

按∶水肿有痰阻、食积、血瘀致清不升、浊不降而成者,有湿热相生、隧道阻塞而成者,有燥热冲激,秘结不通而成者,证属有余;有服寒凉、伤饮食、中气虚衰而成者,有大病后正气衰惫而成者,有小便不利、水液妄行、脾莫能制而成者,证属不足;宜分别治之。本方加陈皮、半夏,名橘半枳术丸∶健脾消痞化痰。

《准绳》曰∶阴虚阳必凑,故发热盗汗,当归六黄汤加地骨皮;阳虚阴必乘,故发厥自汗,黄建中汤;甚者加附子,或附汤;有湿热合邪、汗出不休,以风药胜其湿,苦药泄其热,羌活胜湿汤;有痰证冷汗自出,宜理气降痰,痰去则汗自止;有用固涩药汗愈不收止,可理心血,汗乃心之液,心失所养,不能摄血,故溢而为汗,宜大补黄汤加酸枣仁;有微热者,更加石斛,下灵砂丹。虽然,小便不利亦有因汗下之后内亡津液而致者,不可强以五苓散利之,强利之则重亡津液,益亏其阴,故曰大下之后复发汗,小便不利者,亡津液故也,勿治之,得小便利必自愈。

取脐下一寸五分名气海,二寸丹田,三寸关元,灸五十壮至二、三百壮。 水肿之病,盖水盛而火不能化也,导水补火,使二气和平,则病去矣。

先煮大黄,去渣;内芒硝,煮一此足太阳药也。经曰∶妇人重身,毒之如何,岐伯曰∶有故无殒,亦无殒也。

 水和赤石脂封口,盐泥固济,日干;地内埋一小罐,盛水令满,安盆在内,用泥固济。感冒者,受邪肤浅之名也。

陈皮能泄气,甘草能健脾,气泄则无湿郁之患,脾强则有制湿之能,一补一泄,又用药之则也。 下焦少阳经气,当相火之化,相火有其经无其脏腑,游行于五者之间,故曰少阳为游部,其经脉上布膻中、络心包,下出委阳、络膀胱,岂非上佐天施,下佐地生,与手厥阴相表里,以行诸经者乎。

Leave a Reply